เส้นตายที่สำคัญในการดำเนินคดีประเภทหลักทรัพย์ที่บริษัทยื่นฟ้องครั้งแรก – PHI

เส้นตายที่สำคัญในการดำเนินคดีประเภทหลักทรัพย์ที่บริษัทยื่นฟ้องครั้งแรก - PHI

 หากคุณซื้อหลักทรัพย์ PLDT ในช่วงระยะเวลาของคลาส คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยโดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ นอกกระเป๋าผ่านการจัดการค่าธรรมเนียมฉุกเฉินสิ่งที่ต้องทำต่อไป:หากต้องการเข้าร่วมการดำเนินคดีในชั้นเรียน PLDT ให้ไปที่หรืออีเมลหรือ  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการแบบกลุ่ม มีการยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มแล้ว หากคุณต้องการเป็นโจทก์นำ คุณต้องย้ายศาลภายในวันที่7 เมษายน 2566 

โจทก์หลักคือตัวแทนที่ดำเนินการในนามของสมาชิกในกลุ่มคนอื่นๆ ในการกำกับการดำเนินคดี

ทำไมต้อง ROSEN LAW : เราสนับสนุนให้นักลงทุนเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติพร้อมประวัติความสำเร็จในบทบาทผู้นำ บ่อยครั้งที่บริษัทที่ออกหนังสือแจ้งไม่มีประสบการณ์ ทรัพยากร หรือการยอมรับที่มีความหมายเทียบเท่ากัน บริษัทเหล่านี้หลายแห่งไม่ได้ฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มหลักทรัพย์ 

แต่เป็นเพียงคนกลางที่อ้างอิงลูกค้าหรือเป็นหุ้นส่วนกับสำนักงานกฎหมายที่ฟ้องร้องคดีจริงบริษัทเหล่านี้หลายแห่งไม่ได้ฟ้องร้องดำเนินคดีแบบกลุ่มหลักทรัพย์ จงฉลาดในการเลือกที่ปรึกษา สำนักงานกฎหมาย Rosen เป็นตัวแทนของนักลงทุนทั่วโลก โดยเน้นการปฏิบัติในการดำเนินคดีประเภทหลักทรัพย์และการฟ้องร้องคดีอนุพันธ์ของผู้ถือหุ้น 

บริษัทกฎหมาย Rosen ประสบความสำเร็จในการยุติคดีฟ้องร้องกลุ่มหลักทรัพย์กับบริษัทจีนที่ใหญ่ที่สุด

เท่าที่เคยมีมา บริษัทกฎหมาย Rosen อยู่ในอันดับที่ 1 โดย ISS Securities Class Action Services สำหรับจำนวนการระงับการดำเนินคดีแบบกลุ่มหลักทรัพย์ในปี 2560 บริษัทได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 4 อันดับแรกทุกปีตั้งแต่ปี 2556 และกู้คืนหลายร้อยล้านดอลลาร์สำหรับนักลงทุน ในปี 2562 เพียงปีเดียว บริษัทมีหลักประกันมากกว่า438 ล้านดอลลาร์สำหรับนักลงทุน ในปี 2020

ผู้ร่วมก่อตั้งLaurence Rosenได้รับการเสนอชื่อโดย law360 ให้เป็นไททันแห่งบาร์ของโจทก์ทนายความของบริษัทหลายคนได้รับการยอมรับจาก Lawdragon และ Super Lawyersรายละเอียดของคดี:  ตามคำฟ้อง จำเลยตลอดช่วงระยะเวลากลุ่มได้แถลงข้อความอันเป็นเท็จและ/หรือทำให้เข้าใจผิด และ/หรือไม่เปิดเผย เหนือสิ่งอื่นใด:  

มีการใช้จ่ายเกินงบประมาณของฝ่ายทุน; (2) จำเลยล้มเหลวในการแก้ไขจุดอ่อนที่ทำให้งบประมาณดังกล่าวล้นเกิน; และ (3) ผลที่ตามมาคือ ข้อความของจำเลยเกี่ยวกับธุรกิจ การดำเนินงาน และแนวโน้มของบริษัท เป็นเท็จและทำให้เข้าใจผิด และ/หรือขาดเหตุผลที่เหมาะสมตลอดเวลาที่เกี่ยวข้อง เมื่อรายละเอียดที่แท้จริงเข้าสู่ตลาด คดีฟ้องร้องทำให้นักลงทุนได้รับความเสียหาย

credit: pescalluneslanparty.com
sfery.org
planesyplanetas.com
vosoriginesyourroots.com
citadelindustry.com
tomklaasen.net
tglsys.net
nezavisniprostor.net
greensys2013.org
northpto.org